UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

16/05/2018

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 như sau:

2018-05-15 (6)

2018-05-15 (6)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2018-05-15 (6)

Nguồn tin:  laocai.gov.vn