UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

11/04/2019

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: snv.laocai.gov.vn