UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở xây dựng

28/08/2017

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Sở xây dựng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

*** Chi tiết thông báo như sau:

3692 QĐ-1

3692 QĐ-2

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

3692 QĐ-3 3692 QĐ-4

Nguồn tin: laocai.gov.vn