UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018

25/10/2018

UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Sở Giao thông vận tải – Xây dựng: 02 chỉ tiêu.

– Sở Lao động Thương binh xã hội: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

289 KH-1

289 KH-2 289 KH-3

289 KH-4 289 KH-5

289 KH-6

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

289 KH-7

Nguồn tin: laocai.gov.vn