UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

05/12/2018

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận.

Ngày 03/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 124/TB-UBND và Kế hoạch số 5207/KH-UBND về thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

TBUB124 TBUB124

KHUB5207 KHUB5207

KHUB5207

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KHUB5207

Nguồn tin: ninhthuan.gov.vn