UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

11/01/2018

UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2017, như sau:

1. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 163 vị trí, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng, trong đó:

– Khối sở, ban, ngành tỉnh: 86 vị trí, với 113 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng.

– Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố: 77 vị trí, với 82 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng.

2. Phương thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng công chức năm 2017-2018 được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 11/01/2018 đến ngày 13/02/2018.

– Địa điểm: Sở Nội vụ Phú Yên, Số 02A Nguyễn Thị Minh Khai, F.7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

cv_94_20180110105033797790-1

cv_94_20180110105033797790-2 cv_94_20180110105033797790-3

*** Xem thêm: Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên

Nguồn tin: sonoivu.phuyen.gov.vn