UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2015

05/12/2015

Ngày 03/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 7444/KH-UBND về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính của tỉnh.

Theo đó, mục đích của việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm 2015, yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ quan sử dụng công chức và đảm bảo nguyên tắc tuyển dụng số công chức mới không quá 50% số biên chế chưa sử dụng, đã thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc; Việc tuyển dụng được những công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu, phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó có 15-20% số tuyển dụng mới thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh; Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dự kiến từ ngày 10/12/2015 đến hết ngày 08/01/2016 (trong giờ hành chính).

Hình thức và nội dung tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với những trường hợp đăng ký tuyển dụng công chức vào làm việc tại các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (vùng có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên).
Xét tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng (tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao: thủ khoa đại học trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài).
Tuyển dụng qua thi tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi sau: Môn kiến thức chung (thi viết), môn nghiệp vụ chuyên ngành (gồm phần thi viết và phần thi trắc nghiệm), môn ngoại ngữ – thi trắc nghiệm (môn điều kiện), môn tin học văn phòng – thi trắc nghiệm (môn điều kiện).
Tổ chức ôn thi tập trung thí sinh và hướng dẫn ôn tập trong 2 ngày (dự kiến ngày 30- 31/01/2016). Tài liệu ôn tập do Hội đồng tuyển dụng thống nhất phát hành và được đóng thành quyển bao gồm: môn kiến thức chung do Sở Nội vụ xây dựng nội dung; môn nghiệp vụ chuyên ngành do các sở quản lý Nhà nước theo chuyên ngành xây dựng nội dung, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/01/2016.
Tổ chức xét tuyển: 2 ngày (dự kiến ngày 18- 19/02/2016) tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. Tổ chức thi: Khai mạc kỳ thi: 1/2 ngày (dự kiến ngày 28/02/2016), địa điểm tại Trường THPT chuyên Hạ Long.
Tổ chức thi vòng 1: 1/2 ngày (dự kiến ngày 28/02/2016), địa điểm tại tại THPT chuyên Hạ Long: Thi 2 môn điều kiện Tin học và Ngoại ngữ: Áp dụng cho tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự thi (trừ những thí sinh được miễn thi môn Tin học, Ngoại ngữ). Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chấm thi trên máy đối với hai môn thi điều kiện là môn Tin học và môn Ngoại ngữ. Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 dự kiến trước ngày 03/3/2016.
Tổ chức thi vòng 2: 02 ngày (dự kiến ngày 05-06/3/2016), địa điểm tại tại Trường PTTH chuyên Hạ Long: Thi 2 môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành: Áp dụng đối với những thí sinh đã tham gia dự thi vòng 1 và có điểm thi mỗi môn đạt từ đủ 50 điểm trở lên (trừ những thí sinh được miễn thi môn Tin học, Ngoại ngữ).
UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của kế hoạch./.

1 2 3 4 5