UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2018

22/05/2018

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng 59 công chức, 08 viên chức làm việc tại các khối cơ quan Đảng, Đoàn thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, trong đó:

– Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy: 09 chỉ tiêu.

– Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh: 19 chỉ tiêu.

– Các đơn vị sự nghiệp: 08 chỉ tiêu.

– Cấp Huyện, thị Thành ủy: 31 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 08/06/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2018-05-07 (1)

2018-05-07 (1)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2018-05-07 (1)

 

2018-05-07 (1) 2018-05-07 (1) 2018-05-07 (1) 2018-05-07 (1) 2018-05-07 (1)

2018-05-07 (1)

2018-05-07 (1)

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn