UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017

21/11/2017

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu, trong đó:

– Sở, Ban, Ngành: 23 chỉ tiêu; UBND các huyện, thị, thành phố: 35 chỉ tiêu.

– Phân theo ngạch dự tuyển:

+ Ngạch chuyên viên: 43 chỉ tiêu.

+ Ngạch Kiểm soát viên thị trường: 05 chỉ tiêu.

+ Kiểm dịch viên thực vật: 01 chỉ tiêu.

+ Ngạch Kế toán: 05 chỉ tiêu.

+ Ngạch Văn thư: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

qd_3208_2017-3

qd_3208_2017-4 qd_3208_2017-5 qd_3208_2017-6

qd_3208_2017-7 qd_3208_2017-8 qd_3208_2017-9

qd_3208_2017-10 qd_3208_2017-11

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)qd_3208_2017-12 qd_3208_2017-13 qd_3208_2017-14 qd_3208_2017-15 qd_3208_2017-16

Nguồn tin: vpubnd.quangtri.gov.vn