UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

18/08/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên, cụ thể:

– Môn Toán: 02 người.

– Môn Vật lý: 03 người.

– Môn Hóa học: 01 người.

– Môn Sinh học: 02 người.

– Môn Tin học: 01 người.

– Môn Tiếng anh: 03 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

*** Chi tiết thông báo như sau:

d2977_signed-1

d2977_signed-2 d2977_signed-3

d2977_signed-4 d2977_signed-5 d2977_signed-6

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn