UBND TP.Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017

16/11/2017

UBND TP.Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

+ Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu.

+ Địa chính – Xây dựng: 04 chỉ tiêu.

+ Tài chính – Kế toán: 02 chỉ tiêu.

+ Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu.

+ Văn hóa – Xã hội: 03 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 6/11/2017 đến hết ngày 6/12/2017 trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ Thành phố.

*** Chi tiết thông báo như sau:

kh-1-hđtt_1-1 kh-1-hđtt_1-2

kh-1-hđtt_1-3 kh-1-hđtt_1-4 kh-1-hđtt_1-5

kh-1-hđtt_1-6 kh-1-hđtt_1-7 kh-1-hđtt_1-8

kh-1-hđtt_1-9

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

kh-1-hđtt_1-10 kh-1-hđtt_1-11

Nguồn tin: sonoivu.bacgiang.gov.vn