UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/04/2018

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có Thông báo số 35/TB-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Thông báo số 36/TB-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung như sau:

1. Số lượng, chức danh thi tuyển:

– 01 Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

– 02 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và các thông tin về thi tuyển:

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển:

– Thời hạn: 15 ngày, kể từ ngày Thông báo được ban hành;

– Địa điểm: Sở Nội vụ, số 51, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

4. Kế hoạch thi tuyển, Thông báo thi tuyển và các thông tin có liên quan được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đăng tải tại website: http://www.cantho.gov.vn; http://sonoivu.cantho.gov.vn; Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thông tin có liên quan vui lòng liên hệ Sở Nội vụ qua số máy 0292.3735454 để được hướng dẫn chi tiết.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

UBND TØnh cÇn th       céng hßa x· héi chñ nghÜa v

UBND TØnh cÇn th       céng hßa x· héi chñ nghÜa v UBND TØnh cÇn th       céng hßa x· héi chñ nghÜa v UBND TØnh cÇn th       céng hßa x· héi chñ nghÜa v

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguồn tin:  cantho.gov.vn