UBND TP.Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

11/10/2016

302tb-ubnd-page-001 302tb-ubnd-page-002 302tb-ubnd-page-003 302tb-ubnd-page-004 302tb-ubnd-page-005 302tb-ubnd-page-006 302tb-ubnd-page-007 302tb-ubnd-page-008 302tb-ubnd-page-009 302tb-ubnd-page-010 302tb-ubnd-page-011 302tb-ubnd-page-012

Nguồn tin: ubndtp.caobang.gov.vn