UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đài truyền thanh – Truyền hình

28/09/2018

UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức  Đài truyền thanh – Truyền hình như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 vị trí Phóng viên truyền hình.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 20/9/2018 đến hết ngày 17/10/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1052-converted-1

1052-converted-2 1052-converted-3 1052-converted-4

Nguồn tin: tpdienbienphu.gov.vn