UBND TP.Điện Biên Phủ tuyển dụng viên chức năm 2018

26/10/2018

UBND TP.Điện Biên Phủ tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị năm 2018 như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 25/10/2018 đến hết ngày 21/11/2018, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ TP.Điện Biên Phủ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

tb-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-doi-quan-ly-trat-tu-do-thi-thanh-pho-dbp-1

tb-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-doi-quan-ly-trat-tu-do-thi-thanh-pho-dbp-2 tb-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-doi-quan-ly-trat-tu-do-thi-thanh-pho-dbp-3 tb-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-doi-quan-ly-trat-tu-do-thi-thanh-pho-dbp-4

Nguồn tin: tpdienbienphu.gov.vn