UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

08/06/2018

UBND thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2018, cụ thể:

– Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 05/6/2018 đến 17 giờ ngày 05/7/2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Số điện thoại liên hệ: 0232 3850631.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

132-TB-UBND Dong Hoi-1

132-TB-UBND Dong Hoi-2 132-TB-UBND Dong Hoi-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

132-TB-UBND Dong Hoi-4

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn