UBND TP Hà Nội tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

03/02/2018

Ngày 1/2/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 655 người, trong đó: Văn phòng – Thống kê: 154; Địa chính – Xây dựng: Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) là 60; Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường (đối với xã) là 63; Tài chính – Kế toán: 151; Tư pháp – Hộ tịch: 130; Văn hóa – Xã hội: Lĩnh vực Văn hóa là 44; Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội là 53.

Chức danh Văn phòng – Thống kê: Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Công nghệ thông tin.

Chức danh Tài chính – Kế toán: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Tài chính – Ngân hàng.

Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường (đối với xã): Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai (đối với lĩnh vực Địa chính, Nông nghiệp); Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường (đối với lĩnh vực Xây dựng, Đô thị, Môi trường).

Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành về Luật.

Chức danh Văn hóa – Xã hội: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn bảo tàng, Văn hóa – Du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử (đối với lĩnh vực Văn hóa); Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (đối với lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội).

Các môn thi và hình thức thi cụ thể như sau:

Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng trên máy tính, thời gian 30 phút.

Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

Nội dung ôn thi và tổ chức thi các môn do Sở Nội vụ hướng dẫn chung cho các thí sinh trong toàn Thành phố.

Thu nhận hồ sơ: UBND quận, huyện, thị xã thành lập Ban thu hồ sơ để tiếp nhận hồ sơ, lệ phí theo quy định. Thời gian nhận hồ sơ: Sau khi có quyết định của UBND Thành phố, giao Sở Nội vụ hướng dẫn lịch cụ thể theo quy định.  Địa điểm nhận hồ sơ: do UBND quận, huyện, thị xã quy định;

Thời gian tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã dự kiến vào quý I năm 2018. Địa điểm thi sẽ có thông báo sau.

***Chi tiết Quyết định số 587/QĐ-UBND và Kế hoạch tuyển dụng: 

ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_01 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_03 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_05 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_06

ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_07 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_08 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_09 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_10 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_11 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_12

***Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018(Bấm vào hình để xem rõ hơn) hoặc tải file PDF: Tải về

ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_14 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_15 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_16 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_17 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_18 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_19 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_20 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_21 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_22 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_23 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_24 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_25 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_26 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_27 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_28 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_29 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_30 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_31 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_32 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_33 ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_34

Nguồn tin: sonoivu.hanoi.gov.vn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2018/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2017

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức

xã, phường, thị trấn Hà Nội năm 2018

Đáp ứng nhu cầu ôn thi công chức xã, phường, thị trấn Hà Nội năm 2018, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi công chức xã, phường, thị trấn Hà Nội năm 2018, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)1.400.000đ.

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học: Sẽ cập nhật sau khi có thông báo chi tiết về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội năm 2018

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác):

– Trước ngày  25/1/2018: 2.000.000đ.

– Từ ngày  25/1/2018: 2.500.000đ.

Giảng viên:  Cập nhật sau.
Lịch học: Sẽ cập nhật sau khi có thông báo chi tiết về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội năm 2018

 

* Tin học (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác): 1.300.000đ.

Giảng viên: Giảng viên của Đại học Nội vụ Hà Nội.
Lịch học: Sẽ cập nhật sau khi có thông báo chi tiết về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội năm 2018

**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp) và text ôn thi công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội năm 2018:

– Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Phòng 101, khu giảng đường 1, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 711AD3553155
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: