UBND TP.Hưng Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt 1 năm 2016

17/11/2016

Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên đợt 1 năm 2016 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND thành phố Hưng Yên và UBND các phường, xã có nhu cầu tuyển dụng.

II. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Chức danh Trưởng công an xã: 2 chỉ tiêu (1 tại UBND xã Tân Hưng và 1 tại UBND xã Bảo Khê).

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 2 chỉ tiêu (1 tại UBND phường Quang Trung và 1 tại UBND xã Hồng Nam).

III. Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên ệ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND thành phố Hưng Yên và UBND các phường, xã có nhu cầu tuyển dụng.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

Người đăng ký dự tuyển dụng công chức cấp xã đợt 1 năm 2016 nộp hồ sơ tuyển dụng tại Phòng Nội vụ thành phố trong giờ hành chính kể từ ngày 17.11.2016 đến hết ngày 17.12.2016. Số điện thoại liên hệ: 03213.866.629.

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại thông báo này và chế độ ưu tiên tại Kế hoạch số 112/KH/UBND ngày 3/11/2016 của UBND thành phố Hưng Yên.

– Thời gian dự kiến trong tháng 12/2016 tại Trụ sở HĐND-UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

– Lệ phí tuyển dụng là: 260.000 đồng/thí sinh.

Vậy, UBND thành phố Hưng Yên xin trân trọng thông báo.

Nguồn tin: Báo Hưng Yên