UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

13/06/2017

UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND Thành phố Hưng Yên và UBND các phường, xã có nhu cầu tuyển dụng.

II. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người, trong đó:

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 5 người tại các phường: An Tảo, Lê Lợi, Hiến Nam, Quang Trung và xã Tân Hưng.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội : 1 người tại xã Hoàng Hanh.

– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường: 3 người tại các xã Quảng Châu, Trung Nghĩa, Phương Chiểu.

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 2 người tại phường An Tảo.

III. Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND Thành phố Hưng Yên và UBND các phường, xã có nhu cầu tuyển dụng.

2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

Người đăng ký dự tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017 nộp hồ sơ tuyển dụng tại phòng Nội vụ thành phố trong giờ hành chính kể từ ngày 13/6/2017 đến hết ngày 12/7/2017.

Số điện thoại liên hệ: 02213.866.629.

IV. Hình thức về nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại thông báo này và chế độ ưu tiên tại Kế hoạch số 61/KH – UBND ngày 24/5/2017 của UBND Thành phố Hưng Yên

– Thời gian và địa điểm tuyển dụng: Dự kiến tháng 8/2017 tại Trụ sở HĐND-UBND Thành phố Hưng Yên, 568 Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

– Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng / thí sinh.

Nguồn tin: Báo Hưng Yên