UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã năm 2018

25/06/2018

UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu , Chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 24/07/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Tp.Hưng Yên.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

tb 1747_signed-1

kh 77_signed-1

Nguồn tin: thanhphohungyen.gov.vn