UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

15/05/2017

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 08 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 03 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường: 1 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 28/4/2017 đến 31/5/2017 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

– Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ TP.Lai Châu.

– Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/1 hồ sơ.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75976280&doc=ubndtp-170515073026&type=d]

Nguồn tin: thanhpho.laichau.gov.vn