UBND TP.Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2017

18/01/2018

Triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND thành phố Móng Cái về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 (đã được Sở Nội vụ thẩm định), Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: tổng số 03 vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết về nhu cầu tuyển dụng có bản phụ lục kèm theo).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Tiêu chuẩn

1.1. Tiêu chuẩn chung:

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

đ) Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

b) Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã.

c) Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

2. Điều kiện

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí tuyển dụng theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu thống nhất do Phòng Nội vụ – cơ quan Thường trực công tác tuyển dụng phát hành);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dùng cho người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu thống nhất do Phòng Nội vụ – cơ quan Thường trực công tác tuyển dụng phát hành), có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao hoặc bản chụp giấy khai sinh;

– Bản chụp văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập chuyên môn;

– Bản chụp chứng chỉ tin học;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản chụp quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công công tác hoặc hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

– 4 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc; 2 ảnh 4 x 6.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải xuất trình bản chính các thành phần hồ sơ trên để kiểm tra, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BNV.

2. Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Trụ sở cơ quan phòng Nội vụ, tầng 3, tòa nhà Thành ủy thành phố Móng Cái, đường Hữu Nghị, thành phố Móng Cái.

3. Tiếp nhận hồ sơ

3.1. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí, một chức danh công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng công chức (theo mẫu chung do Phòng Nội vụ – cơ quan Thường trực công tác tuyển dụng phát hành); trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại phòng Nội vụ thành phố Móng Cái trong thời hạn nhận hồ sơ (hồ sơ không trả lại).

Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ thông qua người khác chuyển đến hoặc qua đường bưu điện. Khi nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, người được phân công nhận hồ sơ phải ký vào Phiếu giao nhận hồ sơ với người đăng ký dự tuyển (theo mẫu trong hồ sơ đăng ký dự tuyển).

3.2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/01/2018 đến ngày 12/02/2018 (trong giờ hành chính).

3.3. Địa điểm nhận hồ sơ: trụ sở cơ quan phòng Nội vụ, tầng 3, tòa nhà Thành ủy thành phố Móng Cái, đường Hữu Nghị, thành phố Móng Cái.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

4.1. Tuyển dụng thông qua xét tuyển:

– Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển (xét hồ sơ) theo quy định.

– Phỏng vấn trực tiếp các nội dung liên quan đến kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng của người dự tuyển về phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

4.2. Cách xác định người trúng tuyển:

– Không thực hiện tính điểm mà nhận xét mức độ đạt/không đạt của người dự tuyển.

– Cách xác định người trúng tuyển thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố).

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Ưu tiên trong tuyển dụng được thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ. Do không thực hiện việc tính điểm trong xét tuyển Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã nên đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Cụ thể như sau:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: đối tượng ưu tiên thứ nhất;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: đối tượng ưu tiên thứ hai;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: đối tượng ưu tiên thứ ba.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng mức độ ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ thành phố Móng cái qua số điện thoại: (02033) 886.734 để được giải đáp và hướng dẫn./.

**Bảng nhu cầu tuyển dụng: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

1213

Nguồn tin: mongcai.gov.vn