UBND TP.Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng giáo viên

23/01/2018

UBND TP.Móng Cái, Quảng Ninh thông báo nhu cầu cần tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên vào làm việc tại các trường học trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo

Thông báo nhu cầu cần tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên vào làm việc tại các trường học trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo-1 Thông báo nhu cầu cần tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên vào làm việc tại các trường học trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo-2 Thông báo nhu cầu cần tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên vào làm việc tại các trường học trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo-3 Thông báo nhu cầu cần tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên vào làm việc tại các trường học trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo-4

Nguồn tin: mongcai.gov.vn