UBND TP. Nha Trang, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã của thành phố năm 2016

01/12/2016

UBND TP. Nha Trang tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã của thành phố năm 2016. Số lượng 89 chỉ tiêu, gồm có: Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: 08; Trưởng Công an xã: 03; Tài chính – Kế toán: 10; Tư pháp – Hộ tịch: 22; Văn phòng – Thống kê: 12; Văn hóa – Xã hội: 17; Địa chính – Xây dựng – đô thị và môi trường đối với phường (Hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Xây dựng và môi trường đối với xã): 17.

•    Hồ sơ dự tuyển bán tại Phòng Nội vụ thành phố kể từ ngày 5/12/2016 và nhận hồ sơ đến hết ngày 4/1/2017.
•    Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Nội vụ TP. Nha Trang( Số 30 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang; Số mới là 114 Hoàng Hoa Thám). Điện thoại: 058.3522230 hoặc 058.3523321.

Chi tiết thông báo như sau:

dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-001 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-002 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-003 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-004 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-005 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-006 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-007 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-008 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-009 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-010 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-011

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-012 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-013 dac2a962-de4a-4585-a0f6-ad513e8dc145-page-014

Nguồn tin: nhatrang.khanhhoa.gov.vn