UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

06/12/2018

UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 35 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 41 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Thành phố Phúc Yên.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

5_12_2018KH tuyen dung1

5_12_2018KH tuyen dung2 5_12_2018KH tuyen dung3

5_12_2018KH tuyen dung4 5_12_2018KH tuyen dung5

5_12_2018KH tuyen dung6 5_12_2018KH tuyen dung7 5_12_2018KH tuyen dung8 5_12_2018KH tuyen dung9

Nguồn tin: phucyen.vinhphuc.gov.vn