UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2017

28/07/2017

UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 30 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 24 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 76 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển.

3. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ , các đơn vị trường học có quy định về chức năng tuyển dụng.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/7/2017 đến ngày 17/8/2017.

4. Lệ phí tuyển dụng: 400.000đ/thí sinh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

tuyen dung-1

tuyen dung-2 tuyen dung-3

tuyen dung-4 tuyen dung-5

tuyen dung-6 tuyen dung-7 tuyen dung-8 tuyen dung-9 tuyen dung-10 tuyen dung-11 tuyen dung-12 tuyen dung-13

Nguồn tin: thainguyencity.gov.vn