UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

05/06/2018

UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– Số lượng: 01 vị trí.

– Chức danh: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/06/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một, Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguồn tin: thudaumot.binhduong.gov.vn