UBND TP.Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

25/01/2019

UBND TP.Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại UBND thành phố như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– 01 chỉ tiêu làm công việc tư vấn, giám sát tại Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố.

– 01 chỉ tiêu làm công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 27/01/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

Nguồn tin: uongbi.gov.vn