UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã

10/10/2017

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 vị trí.

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển, bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn tuyển dụng.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 5/10/2017 đến 16h00 ngày 11/10/2017 tại UBND thành phố.

*** Chi tiết thông báo như sau:

 tb-167

kh149-1 kh149-2

kh149-3 kh149-4 kh149-5

kh149-6 kh149-7

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

kh149-8

Nguồn tin: vinhyen.vinhphuc.gov.vn