UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

05/12/2018

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 11 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 40 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo TP.Vĩnh Yên.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

kh168-1

kh168-2 kh168-3 kh168-4

kh168-5 kh168-6 kh168-7

kh168-8 kh168-9

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

kh168-10

** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu đơn đăng ký

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Bì hồ sơ

Nguồn tin: vinhyen.vinhphuc.gov.vn