UBND TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

12/09/2018

UBND TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng
Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 24 chỉ tiêu, bao gồm các chức danh:
– Văn phòng – Thống kê: 06 chỉ tiêu;
– Tài chính – Kế toán: 07 chỉ tiêu;
– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu;
– Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu;
– Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 01 chỉ tiêu;
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng
– Tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
– Thi tuyển.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ:
Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 09/10/2018.
– Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:
Tại Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa, địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa (Trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa:ninhhoa.khanhhoa.gov.vnhoặc ĐT: 0258.3845652

ubnd-tx-ninh-hoa-khanh-hoa-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2018_Page_1 ubnd-tx-ninh-hoa-khanh-hoa-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2018_Page_2 ubnd-tx-ninh-hoa-khanh-hoa-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2018_Page_3 ubnd-tx-ninh-hoa-khanh-hoa-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2018_Page_4

1585_Page_13

Chỉ tiêu, chức danh, ngành cần tuyển (Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

1585_Page_12

***Tài liệu đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: ninhhoa.khanhhoa.gov.vn