Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013

29/11/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà vừa có Thông báo số 157/TB-UBND ngày 13/11/2013 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. Theo đó, sẽ có 14 chỉ tiêu được tuyển dụng trong đợt này.

1. Cơ cấu chức danh cụ thể:

Trưởng Công an xã 01 chỉ tiêu; Chỉ huy trưởng Quân sự xã: 02 chỉ tiêu; Công chức Tài chính – Kế toán 07 chỉ tiêu; Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường 04 chỉ tiêu (trong đó phụ trách lĩnh vực Địa chính – Xây dựng 02 chỉ tiêu; phụ trách Địa chính – Nông nghiệp 02 chỉ tiêu).

2. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với chức danh công chức Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

Tuyển dụng bằng hình thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Quyết định 64/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với các chức danh công chức Tài chính – Kế toán và Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường.

3. Điều kiện đăng ký thi tuyển:

Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; tình nguyện về công tác tại xã từ 05 năm trở lên;

Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Các yêu cầu khác theo  yêu cầu vị trí dự tuyển.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ từ 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013 tại phòng Nội vụ huyện Lộc Hà.

Lệ phí dự tuyển: 260.000đ.

 

*Tệp đính kèm:  –Thông báo tuyển dụng

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành: