Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018

03/11/2018

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Chuyên viên phòng Tổng hợp.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 25/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển dụng-1

Thông báo tuyển dụng-2

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Thông báo tuyển dụng-3

Nguồn tin: daibieunhandan.dienbien.gov.vn