Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức

14/02/2017

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức như sau:

[slideshare id=74918507&doc=vnphngtnhyngnaithngbotuyndngcngchc-170412025434]

Nguồn tin: Báo Đồng Nai