Văn phòng UBND tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

05/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang năm 2018. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng
3.1. Nội dung xét tuyển
a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp.
b) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
c) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được dự tuyển.

3.2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thành phần, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
4.1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
e) Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại An Giang).
Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
4.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
a) Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 05/11/2018 đền hết ngày 30/11/2018.
b) Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại  Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang).

4.3 Lệ phí xét tuyển: 400.000đ (Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12 năm 2018.

Các cá nhân có nhu cầu dự tuyển vui lòng liên hệ với Trung tâm Hành chính công tại: số 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại số 02963.832834.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB_403_nam_2018-1

TB_403_nam_2018-2

TB_403_nam_2018-3 TB_403_nam_2018-4

Nguồn tin: vpubnd.angiang.gov.vn