Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng lễ tân

23/05/2015

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng lễ tân