Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức năm 2017

06/11/2017

Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

Vị trí: Thủ kho, Thủ quỹ tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Kể từ ngày 1/11/2017 đến hết ngày 28/11/2017 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh, Số 10 Đường Chùa Chuông-Thành Phố Hưng Yên.

*** Chi tiết thông báo như sau:

7efeb2de27abc26dthong bao tuyen dung-1 7efeb2de27abc26dthong bao tuyen dung-2 7efeb2de27abc26dthong bao tuyen dung-3

Nguồn tin: hungyen.gov.vn