Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018

26/09/2018

Thực hiện Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2018 đối với vị trí Kế toán (chuyên ngành Kế toán tài chính) như sau:

2018-09-24 (36)

2018-09-24 (36) 2018-09-24 (36)

2018-09-24 (16)

2018-09-24 (16)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2018-09-24 (16)

Nguồn tin: laocai.gov.vn