Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2017

10/07/2017

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng công chức tiếp nhận: 03 công chức, trong đó:

– 01 công chức thuộc chuyên ngành, lĩnh vực Văn hóa Thông tin, Thể thao – Du lịch, Giáo dục, Lao động, Dân tộc.

– 01 công chức thuộc chuyên ngành Luật.

– 01 công chức thuộc chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/7/2017 đến hết ngày 11/8/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh, 160 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TNCC_VPUB-1 TNCC_VPUB-2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn