Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức

26/12/2017

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức tại 02 vị trí sau:

Vị trí 1: Nghiên cứu viên nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển công nghệ thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, số lượng 01.

Vị trí 2: Nghiên cứu viên chính sách, tư vấn dự án, chuyển giao công nghệ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, số lượng 01.

Thời gian dự kiến thi tuyển: Quý I/2018

Thời gian nhận hồ sơ: từ 25/12/2017 đến ngày 26/01/2018 .

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Ke-hoach-tuyen-dung-1

Ke-hoach-tuyen-dung-2 Ke-hoach-tuyen-dung-3

Ke-hoach-tuyen-dung-4 Ke-hoach-tuyen-dung-5 Ke-hoach-tuyen-dung-6

Nguồn tin: mic.gov.vn