Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2018

02/10/2018

Thực hiện hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 gồm các nội dung như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

f) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

g) Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng vị trí tuyển dụng;

h) Có trình độ tin học theo quy định.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn, số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng

a) Số lượng viên chức cần tuyển dụng:

TT

Vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp

Số lượng cần tuyển

1.

Bác sĩ

Hạng III

31

2.

Điều dưỡng:  163
Điều dưỡng

Hạng III

9

Điều dưỡng

Hạng IV

154

3.

Kỹ thuật y: 58
Kỹ thuật y

Hạng III

19

Kỹ thuật y

Hạng IV

39

4.

Dược sĩ: 31
Dược sĩ

Hạng III

2

Dược sĩ

Hạng IV

29

5.

Dinh dưỡng

Hạng III

1

6.

Chuyên viên

Hạng III

12

7.

Cán sự

Hạng IV

4

8.

Tuyên truyền viên

Hạng III

7

9.

Công tác xã hội viên

Hạng III

5

10.

Nhân viên công tác xã hội

Hạng IV

1

11.

Kế toán viên

Hạng III

6

12.

Kế toán viên trung cấp

Hạng IV

1

13.

Kỹ sư

Hạng III

6

14.

Kỹ thuật viên

Hạng IV

8

Tổng cộng:

334

b) Tiêu chuẩn, số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng theo biểu đính kèm thông báo này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện:http://www.nihbt.org.vn.

3. Hình thức tuyển dụng: Bằng hình thức xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ, được đăng tải kèm thông báo này trên trang thông tin điện tử của Viện: http://www.nihbt.org.vn.

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh theo mẫu quy định (khai đầy đủ các thông tin) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao có công chứng:

– Các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp theo yêu cầu của vị trí dự xét tuyển. Trường hợp có bảng điểm A, B, C, D hoặc chấm theo thang điểm khác chưa được quy đổi thang điểm 10, đề nghị thí sinh liên hệ nhà trường xin xác nhận bảng điểm theo cách tính điểm được quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP (Điều 12) để phục vụ việc xét tuyển viên chức. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận và phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

e) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ – CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

f) Bản sao có công chứng: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư hoặc thẻ căn cước.

g) Xác nhận kinh nghiệm và nhận xét trong quá trình công tác (nếu có).

h) 02 phong bì đã dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, 02 ảnh cá nhân cỡ (4 x 6), ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, phía sau ảnh và chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Tất cả giấy tờ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ cỡ 25 cm x 32 cm, xếp theo thứ tự như trên.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01- 26/10/2018, trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu);

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ, P. 909, toà nhà H, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

– Viện chỉ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển khi có đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển không trả lại hồ sơ.

6. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016, mức thu: 400.000 đồng/thí sinh.

7. Địa điểm xét tuyển:Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

8. Một số nội dung khác

– Tổ chức phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, hướng dẫn ôn tập, gửi giấy triệu tập thí sinh đến xét tuyển, trả lời ý kiến hỏi đáp (nếu có) vào 14h00 phút ngày 29/10/2018;

-Nội dung ôn tập: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện: http://www.nihbt.org.vn;

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển được niêm yết công khai tại bảng tin của Viện và thông báo trên trang thông tin điện tử của Viện: http://www.nihbt.org.vn vào ngày 05/11/2018;

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào ngày 17 – 18/11/2018 (thứ Bảy, Chủ Nhật);

– Số điện thoại liên hệ vào giờ hành chính: Cố định: 02437.821.895, máy lẻ 661, 616; Di động: 0963.024.682.

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Thông báo số 1106 /HHTM – TCCB  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Viện trưởng viện Huyết học – Truyền máu Trung ương)

TT Thứ tự trong Đề án VTVL Đơn vị tuyển dụng/Vị trí việc làm Hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng Mã số chức danh nghề nghiệp TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm
Trình độ Ngoại ngữ Tin học
1 Phòng Tổ chức cán bộ
3.1 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, quản lý đào tạo, y tế công cộng… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
2 Phòng Kế hoạch tổng hợp
3.3 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp bác sĩ, cử nhân y tế công cộng, hành chính, giáo dục, thư viện… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
3 Phòng Tài chính kế toán
3.4 Kế toán viên Hạng III 06. 031 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính – ngân hàng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 6
4 Phòng Hành chính quản trị
3.6 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, kinh tế, quản trị kinh doanh… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
3.19 Cán sự Hạng IV 01. 004 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
5 Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế
3.8 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
3.9 Kỹ sư Hạng III V. 05.02.07 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, điện tử Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
3.10 Kỹ thuật viên Hạng IV V. 05.02.08 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành nghề kỹ thuật (kỹ thuật thiết bị xét nghiệm, điện, cấp thoát nước) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 6
6 Phòng Quản lý chương trình Dự án và Đối ngoại
3.12 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, đối ngoại… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
7 Phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến
3.13 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về giáo dục, y tế công cộng… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
8 Phòng Công nghệ thông tin
3.14 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Được miễn
theo quy định
1
3.15 Kỹ sư Hạng III V. 05.02.07 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin (kỹ thuật phần mềm, tin học quản lý, an toàn công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Được miễn
theo quy định
5
3.10 Kỹ thuật viên Hạng IV V. 05.02.08 Có bằng tốt nghiệp trung cấp/trung học trở lên chuyên ngành kỹ thuật máy tính Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Được miễn
theo quy định
2
9 Phòng Công tác xã hội
3.17 Công tác xã hội viên Hạng III V.09.04.02 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, giáo dục, truyền thông, y tế hoặc ngành khoa học xã hội khác được đào tạo thực hành/bồi dưỡng kiến thức về công tác xã hội Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 5
3.19 Nhân viên công tác xã hội Hạng IV V.09.04.03 Có bằng tốt trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, giáo dục, truyền thông, y tế hoặc ngành khoa học xã hội khác được đào tạo thực hành/bồi dưỡng kiến thức về công tác xã hội Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
10 Trung tâm Hemophilia
3.20 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, xã hội học… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
11 Trung tâm Thalassemia
3.21 Chuyên viên Hạng III 01. 003 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí tuyên truyền, xã hội học… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
12 Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia
3.19 Cán sự Hạng IV 01. 004 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
13 Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu
3.18 Tuyên truyền viên chính Hạng III 17.177 Có bằng tốt nghiệp bác sĩ, y tế công cộng, quan hệ công chúng, quan hệ quốc tế, truyền thông, giáo dục…, đáp ứng được yêu cầu công việc vận động và tổ chức hiến máu Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 7
3.19 Cán sự Hạng IV 01. 004 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc vận động và tổ chức hiến máu Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
14 Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu
2.1 Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đào tạo hệ đa khoa, có chứng chỉ định hướng chuyên khoa Huyết học – Truyền máu trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
2.3 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 33
2.4 Kỹ thuật y Hạng IV V.08.07.19 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 8
15 Khoa Xét nghiệm sàng lọc máu
2.6 Kỹ thuật y Hạng III V.08.07.18 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học chuyên môn (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng), hóa sinh, sinh học, công nghệ sinh học Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
Kỹ thuật y Hạng IV V.08.07.19 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 5
2.7 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 4
16 Khoa Điều chế máu và các thành phần máu
2.9 Kỹ thuật Y Hạng III V.08.07.18 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học chuyên môn (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng), hóa sinh, sinh học, công nghệ sinh học Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
Kỹ thuật y Hạng IV V.08.07.19 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 9
2.10 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 17
2.11 Dược sĩ Hạng IV V.08.08.23 Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 18
17 Khoa Lưu trữ và phân phối máu
2.13 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
2.15 Dược sĩ Hạng IV V.08.08.23 Có bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 6
18 Ngân hàng Tế bào gốc
2.18 Kỹ thuật y Hạng III V.08.07.18 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học chuyên môn (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng), hóa sinh, sinh học, công nghệ sinh học Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 4
Kỹ thuật y Hạng IV V.08.07.19 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 3
2.19 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng. Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
19 Các đơn vị Lâm sàng
2.20 Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đào tạo hệ đa khoa, có chứng chỉ định hướng chuyên khoa Huyết học – Truyền máu trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 21
2.22 Điều dưỡng Hạng III V.08.05.12 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 8
2.22 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 91
20 Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế
2.25 Dinh dưỡng Hạng III V.08.09.25 Có bằng cử nhân Y tế công cộng, có chứng chỉ Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
2.26 Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
3.15 Kế toán viên trung cấp Hạng IV 06. 032 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
3.19 Cán sự Hạng IV 01. 004 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính, kế toán, kinh tế, tài chính… Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
21 Các khoa Cận lâm sàng (xét nghiệm)
2.27 Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đào tạo hệ đa khoa, có chứng chỉ định hướng chuyên khoa Huyết học – Truyền máu trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 6
2.29 Kỹ thuật y Hạng III V.08.07.18 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học chuyên môn (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng), hóa sinh, sinh học, công nghệ sinh học Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 10
Kỹ thuật y Hạng IV V.08.07.19 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 14
2.29 Điều dưỡng Hạng III V.08.05.12 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1
Điều dưỡng Hạng IV V.08.05.13 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng/Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ phải có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và chứng chỉ hành nghề hoặc có văn bằng 2 về điều dưỡng Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 6
22 Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
2.30 Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đào tạo hệ đa khoa, có chứng chỉ định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh/thăm dò chức năng trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
2.32 Kỹ thuật y Hạng III V.08.07.18 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
23 Khoa Dược
2.34 Dược sĩ Hạng III V.08.08.22 Có bằng tốt nghiệp đại học dược trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 2
Dược sĩ Hạng IV V.08.08.23 Có bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 4
24 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
2.36 Dược sĩ Hạng IV V.08.08.23 Có bằng tốt nghiệp dược sĩ trung cấp trở lên, được đào tạo thực hành về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) trở lên, theo  khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Có chứng chỉ tin học đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 1

*** Tài liệu đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức 

Nguồn tin: nihbt.org.vn