Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2018

01/11/2018

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

2. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Từ ngày 26/110/2018 đến hết ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, số 99 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thongbaotuyendungvienchuc20180001-1

Thongbaotuyendungvienchuc20180001-2 Thongbaotuyendungvienchuc20180001-3

Thongbaotuyendungvienchuc20180001-4 Thongbaotuyendungvienchuc20180001-5

Nguồn tin: vnniosh.vn