Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát

07/12/2016

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát như sau:


Nguồn tin: vks.angiang.gov.vn