Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2018

10/10/2018

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người, trong đó:

– 03 nam làm công tác nghiệp vụ kiểm sát.

– 01 nữ làm công tác nghiệp vụ kế toán.

– 01 nữ làm công tác văn thư, lưu trữ.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 15/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ,  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 04 Trần Cao Vân – P. Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2018-10-08 (12) 2018-10-08 (12)

Nguồn tin: vksbinhdinh.gov.vn