Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2107

27/10/2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2107 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức nghiệp vụ Kiểm sát: 09 người.

– Công chức nghiệp vụ Kế toán: 02 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 1/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017 trong giờ hành chính tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn,  Số 5 Trần Hưng Đạo phường Chi Lăng TP Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

*** Chi tiết thông báo như sau:

1282 TB tuyên dung cong chuc nam 2017-1 1282 TB tuyên dung cong chuc nam 2017-2

Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn