Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017

20/10/2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

TB717-1 TB717-2 TB717-3 TB717-4

Nguồn tin: vienkiemsattinhphutho.gov.vn