Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2017

21/11/2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát: 7 người

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ 8/11/2017 đến hết ngày 8/12/2017, trong giờ hành chính

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phường Cao Xanh – Tp. Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

00001 00002

00003 00004

Nguồn tin: www.vksquangninh.gov.vn