Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2018

22/11/2018

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-VKSTC ngày 11/9/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển 1 công chức Công nghệ thông tin.

I. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

1. Lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của Đảng và của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin, hệ chính quy. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;

3. Yêu cầu về tuổi tuyển dụng: Từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;

4. Yêu cầu về sức khỏe: Có đủ sức khỏe công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không nói ngọng, nói lắp, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật. Nam cao từ 1,6 m, nặng từ 50 kg trở lên; Nữ cao từ 1,55 m, nặng từ 45 kg trở lên.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) do cơ quan tuyển dụng cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Lưu ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ dự tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

7. Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc; 2 ảnh 4 x 6.

III.Thời hạn nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 20/11/2018 (chỉ nhận hồ sơ khi thí sinh đem nộp trực tiếp).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (Số 262 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

IV. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

– Có tổ chức sơ tuyển.

– Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển mới được tham gia thi tuyển. Thời gian và địa điểm sơ tuyển, thi tuyển sẽ được thông báo sau.

Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233.3526567)

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Số 1670 TB VKS P15 ngày 20 Số 1670 TB VKS P15 ngày 201

Nguồn tin: vksquangtri.gov.vn