Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018

03/10/2018

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát: 29 người.

– Ngạch Văn thư lưu trữ: 02 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh, 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

342-TB-VKS thong bao tuyen dung cong chuc nam 2018-1 342-TB-VKS thong bao tuyen dung cong chuc nam 2018-2

Nguồn tin: vksnd.hochiminhcity.gov.vn