Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển dụng năm 2020

11/02/2020

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức xét tuyển 02 viên chức và một số lao động hợp đồng:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và nội dung hồ sơ: Thông báo chi tiết tại trụ sở Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, số 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

2. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Từ ngày 11/2/2020 đến ngày 11/3/2020 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

3. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến ngày 01/4/2020-02/4/2020.

4. Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức, Hành chính – Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi; Số 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 04.38522293; 0934665072./.

Nguồn tin: iwem.gov.vn